Czym jest firma spedycyjna i jak działa?

Firmy spedycyjne z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Warto wiedzieć, że choć przez wiele osób są one utożsamiane z firmami transportowymi, to różnica między tymi dwoma rodzajami działalności jest dość znaczna.

Czym zatem jest firma spedycyjna? Co odróżnia ją od firmy transportowej? I wreszcie – jakie czynności wykonywane są w ramach spedycji? Sprawdź poniżej.

Czym jest firma spedycyjna?

Firma spedycyjna zajmuje się organizowaniem transportu rzeczy, czyli profesjonalnego przewozu ładunków, a także organizowaniem logistycznym czynności związanych z wykonaniem transportu.

Przedsiębiorca prowadzący działalność spedycyjną współpracuje najczęściej z przewoźnikami (firmami transportowymi), niemniej nie wykonuje usług transportowych samodzielnie.

W ramach organizacji transportu znajdują oni natomiast przewoźników czy opracowują trasę, a także informują klienta, na jakim obecnie etapie znajduje się transport.

Firma spedycyjna a firma transportowa – różnice

Zarówno firmy spedycyjne, jak i firmy transportowe zajmują się przewozem rzeczy, czyli dostarczeniem towaru z punktu A do punktu B. Przewozy te mogą być wykonywane w różnych gałęziach transportu, np. samochodem, samolotem czy pociągiem.

Konkretne firmy mogą również specjalizować się w transporcie danego rodzaju towaru. Na tym jednak kończą się podobieństwa, a biorąc pod uwagę występujące różnice wydaje się, że firma spedycyjna i firma transportowa nie powinny być ze sobą mylone.

Przede wszystkim należy wskazać, że firmy transportowe posiadają własną flotę, za pomocą której wykonują przewozy. Firmy spedycyjne natomiast zazwyczaj nie posiadają środków lokomocji na własność.

Dział spedycji odpowiada bowiem za proces organizacji transportu, nie zaś za sam przewóz. W związku z powyższym wielokrotnie wskazuje się, że firmy transportowe są niezależne od firm spedycyjnych i mogą działać samodzielnie, natomiast firmy spedycyjne muszą współpracować z firmami transportowymi, ponieważ inaczej nie wykonają zlecenia.

Dzień z życia spedytora

Czym na co dzień zajmuje się pracownik firmy spedycyjnej, czyli spedytor? Jego obowiązki koncentrują się wokół wysyłania i odbierania przesyłek z transportu. W codziennej pracy musi on mieć zatem kontakt z przewoźnikami, w związku z czym od spedytora wymaga się dobrej znajomości języków obcych, jak i zdolności analitycznych.

Do zadań spedytora należy także bieżąca obsługa zleceniodawców, pozyskiwanie nowych kontrahentów, dobór najlepszego środka transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw, negocjowanie warunków przewozu, w tym stawek za transport, monitorowanie prawidłowości wykonywania zleceń czy pilnowanie, aby zlecane prace były wykonywane terminowo.

Jak działa firma spedycyjna?

Jak działa firma spedycyjna?

Sposób funkcjonowania danej firmy spedycyjnej może być różny w zależności od rodzaju obsługiwanych zleceń. Wyróżnia się bowiem w tym zakresie spedycję krajową, spedycję międzynarodową oraz spedycję mieszaną, w ramach której świadczy się także dodatkowe usługi. Czym wyżej wymienione rodzaje spedycji różnią się od siebie?

Spedycja krajowa

Spedycja krajowa polega na organizowaniu przewozów w ramach jednego państwa. Wówczas najczęściej w ramach zlecenia wykonuje się także bezpośredni przewóz towarów, do czego niezbędna jest współpraca z firmami transportowymi.

W ramach spedycji krajowej dąży się do zminimalizowania kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

Spedycja międzynarodowa

W ramach spedycji międzynarodowej przewozy organizowane są na terenie kilku państw czy kilku regionów geograficznych. Zapotrzebowanie na tego rodzaju przewozy związane jest z procesem importu oraz eksportu towarów. Spedycję międzynarodową można podzielić na kolejne podkategorie.

Pierwsza z nich to spedycja gałęziowa, która wykorzystuje tylko jeden środek transportu w celu wykonania zlecenia, natomiast druga to spedycja intermodalna, w przypadku której wykorzystuje się kilka środków transportu.

Spedycja mieszana

Spedycja mieszana to taki rodzaj usług, w ramach których oprócz czynności związanych z koordynowaniem transportu, wykonuje się także dodatkowe usługi, jak na przykład wybór odpowiedniego środka transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *