Kim jest przewoźnik i jak wygląda jego praca?

Obecnie transport rozwija się bardzo prężnie zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Co chwila powstają nowe firmy spedycyjne i transportowe. Wiele osób ze względu na atrakcyjne zarobki decyduje się na pracę jako przewoźnik. Kim jest i jak wygląda jego praca?

Przewoźnik jako przedsiębiorstwo

Przewoźnikiem często nazywa się całą firmę, która zobowiązuje się do przewozu towarów z punktu A do punktu B. Podmiot prowadzący tego typu przedsiębiorstwo musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu.

Usługi świadczone przez przewoźnika mogą mieć charakter regularny lub okazjonalny, a ich wykonanie wiąże się z opłatą ze strony osoby zlecającej.

Przewoźnik może świadczyć usługi zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Przewoźnik jako kierowca samochodu

Przewoźnikiem można nazwać też kierowcę, którego wynajmuje przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe. W tym kontekście jest to osoba, upoważniona do prowadzenia pojazdów i przewożenia towarów.

Przewoźnik musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, dokumenty oraz regularnie wykonywać badania, które potwierdzą dobry stan jego zdrowia.

Kierowca wynajmowany przez firmę transportową musi być również odpowiedzialny. Na trasie odpowiada on nie tylko za zdrowie swoje, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Prowadząc duży pojazd, trzeba zachowywać szczególną ostrożność.

Jak wygląda praca przewoźnika (kierowcy)?

Jak wygląda praca przewoźnika (kierowcy)?

Przewoźnik drogowy, czyli kierowca jest głównym wykonawcą w całym procesie transportu. Mamy podmiot zlecający przewóz (nadawca), podmiot odbierający towar (adresat), podmiot nadzorujący cały proces (przewoźnik jako przedsiębiorstwo) oraz podmiot wykonujący zlecenie (kierowca).

Zadaniem kierowcy jest dostarczenie towaru z punktu A do punktu B. Często jednak nie jest to trasa dwupunktowa, a po drodze taka osoba musi zatrzymać się w kilku różnych miejscach. Do zadań przewoźnika należy zazwyczaj również ładowanie i rozładowywanie towaru na samochód dostawczy oraz odpowiednie zabezpieczanie odbieranych ładunków.

Jakie są typy przewoźników?

Transport to wszystkie czynności, które powodują fizyczne przemieszczanie się dóbr materialnych z jednego miejsca do drugiego. Jednak lokalizacja całego procesu może być różna. Dlatego właśnie wyróżniamy przewoźników: drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i śródlądowych.

Wymogi wobec przewoźników drogowych

Przewoźnik drogowy musi m.in. posiadać uprawnienia na prowadzenie pojazdów, którymi będzie przewoził towar, ukończyć odpowiedni wiek, uzyskać kwalifikację wstępną lub przyspieszoną, ukończyć szkolenia okresowe. Dodatkowo nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy. Dotyczy to zarówno zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

Zawód przewoźnika drogowego a stan zdrowia

Jak zostało wspomniane wyżej, kierowcą zawodowym może zostać osoba, której stan zdrowia psychicznego i fizycznego jest stabilny i pozwala na prowadzenie pojazdów, potrzebnych do przewiezienia towarów.

Niezbędne będą badania wzroku, słuchu, koordynacji ruchowej i równowagi, ocena zachowania w trudnych sytuacjach, badania serca oraz badania ogólnej kondycji.

Wszystkie badania muszą zostać wykonane jeszcze przed uzyskaniem uprawnień.

Jakie dokumenty musi posiadać przewoźnik?

Przewoźnik musi mieć przy sobie m.in. prawo jazdy, kartę i świadectwo kierowcy, potwierdzenie ukończenia kwalifikacji i szkolenia okresowego oraz zaświadczenia potwierdzające odpowiedni stan zdrowia.

Dodatkowo potrzebne będą wszystkie dokumenty związane z pojazdem, czyli ubezpieczenie, dowód rejestracyjny, czy dokumenty potwierdzające wykonany przegląd techniczny.

W zależności od przewożonych towarów kierowca musi mieć przy sobie również dokumenty związane z ładunkiem, np. list przewozowy czy świadectwo pochodzenia towaru.

Zapotrzebowanie na przewoźników drogowych jest obecnie ogromne, jednak nie każdy ten zawód może wykonywać. Wymagane są odpowiednie uprawnienia, posiadanie dokumentów oraz dobry stan zdrowia, który trzeba regularnie potwierdzać za pomocą okresowych badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *