Przewoźnik jako podwykonawca usług w ramach spedycji

Przewoźnik i spedycja zwięźle ze sobą współpracują. Obie te dziedziny są ze sobą połączone, a ich współpraca przynosi korzyści obu stronom. Dlaczego przewoźnik często nazywany jest podwykonawcą usług w ramach spedycji?

Przewoźnik – co to takiego?

Przewoźnik to osoba, która prowadząc przedsiębiorstwo oferuje transport w ramach usług regularnych lub okazjonalnych. W Polsce przewoźnik jako przedsiębiorca prowadzeni działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i towarów.

Wyróżniamy 4 rodzaje przewoźników:

A transport dzieli się na:

Spedycja – jak działa?

Spedycja to działalność gospodarcza, która zajmuje się organizowaniem przewozu towaru. Spedycją zajmuje się spedytor. Spedytor to inaczej przedsiębiorca, który za odpowiednią opłatą organizuje przewóz towarów oraz wystawia niezbędne dokumenty.

Wyróżnia się spedycję międzynarodową i spedycję krajową.

Ważny jest również podział działalności spedycji:

  • spedycja gałęziowa – polega na wykonywaniu całej pracy przy użyciu jednego środka transportu
  • spedycja intermodalna – w pracę angażuje się nie jedną gałąź transportu; tu spedytor odpowiada za całkowity przewóz towaru od miejsca nadania do miejsca wydania. Korzysta wtedy z usług wielu różnych gałęzi transportu przy użyciu jednego uniwersalnego dokumentu przewozowego.

Współpraca przewoźnika ze spedycją

Współpraca przewoźnika ze spedycją

Podstawowa różnica między przewoźnikiem a spedycją jest taka, że przewoźnik zajmuje się głównie tylko przewozem, a spedytor ma za zadanie ten przewóz zorganizować.

Razem tworzą spójną całość, dlatego ich współpraca jest tak ważna.

Przewoźnik jako podwykonawca

Przewoźnik, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się głównie przewozem towaru. Zarządza on kierowcami i kontroluje ich czas pracy. Przewoźnik martwi się również o odpowiednie zabezpieczenie towaru podczas transportu. Przewoźnik powinien mieć pewność, że ładunek jest zabezpieczony według otrzymanych wytycznych na każdym etapie drogi, a nawet podczas postoju. Dba on również o to, żeby wszystko punktualnie dotarło na miejsce.

Przewoźnik może poradzić sobie bez spedycji, jednak spedycja bez przewoźnika już niekoniecznie. Dlatego właśnie firmy spedycyjne nawiązują współpracę z przewoźnikami zatrudniając ich, a wtedy przewoźnik staje się podwykonawcą.

Czy to spedycja wszystkim zarządza?

Spedytor planuje cały przewóz, zdobywa informacje oraz dopełnia formalności. Organizacja załadunku i rozładunku jest również jednym z obowiązków spedytora.

Jednym z trudniejszych zadań spedytora jest właśnie wybór przewoźnika. Spedytor zanim wybierze przewoźnika powinien wszystko dokładnie sprawdzić. Najlepiej jest wybierać firmy sprawdzone i godne zaufania. Przy wyborze przewoźnika ważne jest znać stan techniczny jego pojazdów, posiadane ubezpieczenia oraz kwalifikacje.

W razie jakichkolwiek problemów cała odpowiedzialność spada na spedytora. Dlatego to on powinien dopiąć wszystko na ostatni guzik, aby obyło się bez żadnych szkód.

Umowa między przewoźnikiem a spedycją

Różnicą pomiędzy umową spedycji a umową przewozu jest odpowiedzialność stron.

Umowa spedycyjna

Umowa spedycyjna zobowiązuje wykonawcę do zrealizowania zlecenia od załadunku do rozładunku. Spedytor odpowiada za przygotowanie przesyłki, wybór przewoźnika, dostarczenie przesyłki do miejsca docelowego oraz ubezpieczenie. Art. 794. § 1 Kodeksu cywilnego mówi, że „przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się, za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem”

Umowa przewozu

Celem umowy zawieranej z przewoźnikiem jest przewóz towarów przy pomocy określonego środka transportu. Taka umowa nie powinna zawierać żadnych dodatkowych czynności. Art. 774. Istota umowy przewozu mówi: “Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *