Współpraca przewoźnik-spedycja – na czym polega?

Wiele osób często myli przewoźnika ze spedytorem, a nawet często używa dwóch tych pojęć zamiennie. Tymczasem są to dwa różne podmioty. Owszem, działają one w jednej branży, ale oferują nieco inne usługi. Bardzo często w branży TSL przewoźnik i spedytor nawiązują współpracę. Na czym ona polega?

Kim jest i co robi przewoźnik?

Przewoźnik to podmiot, który prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, uprawnioną do świadczenia usług w zakresie transportu. Może być to duże przedsiębiorstwo, które zatrudnia kilku zawodowych kierowców, ale może być to również kierowca, który prowadzi jednoosobową działalność i sam realizuje przewóz towaru.

Zadanie przewoźnika jest jasne. Odbiera on towar z punktu A i następnie dostarcza go do punktu B. Wszystkie zasady współpracy z osobą zlecająca muszą być jasno określone w najważniejszym dokumencie całego procesu, tzw. zleceniu transportowym.

Kim jest i co robi spedytor?

Spedytor to podmiot, który prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, uprawnioną do świadczenia usług w zakresie organizacji transportu. Tutaj podobnie, jak w przypadku przewoźnika, może to być duże przedsiębiorstwo lub jednoosobowa działalność. Zadaniem spedytora jest organizacja i nadzór całego procesu dostawy towaru.

Spedytor odpowiedzialny jest za wynajęcie przewoźnika, nawiązanie z nim współpracy, ustalenie warunków umowy, a następnie czuwanie nad całą realizacją zlecenia, od początku do końca.

Współpraca między przewoźnikiem a spedytorem

Współpraca firmy transportowej (przewoźnika) z firmą spedycyjną to aspekt, bez którego branża TSL nie byłaby obecnie tak rozbudowana. Nawiązanie współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami znacznie usprawnia i przyspiesza cały łańcuch dostawy.

Najczęściej wygląda to tak, że spedytor wynajmowany jest przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną, która w danym momencie potrzebuje usługi transportowej.

Spedytor jest tutaj pewnego rodzaju pośrednikiem pomiędzy zlecającym a przewoźnikiem. Zbiera on informacje na temat wymagań zlecającego, a następnie dobiera odpowiednią firmę transportową. W trakcie realizacji zamówienia czuwa on nad całym procesem.

Zawarcie umowy pomiędzy stronami

Zawarcie umowy pomiędzy stronami

Przed realizacją zlecenia obie strony muszą ustalić warunki, a następnie spisać je na umowie. Spedytor może zawrzeć umowę w imieniu zlecającego lub w imieniu własnym, ale na rzecz zlecającego.

W dokumencie muszą zostać zawarte takie informacje jak adres odbioru i dostawy ładunku, termin realizacji, wysokość należności za wykonaną usługę, termin płatności oraz konsekwencje w razie niedotrzymania warunków umowy.

Ponoszenie odpowiedzialności w razie wypadku

Odpowiedzialność za uszkodzenie czy utracenie towaru lub niedostarczenie go na czas ponosi przewoźnik. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spedytorowi zostanie udowodniona niedbałość w doborze przewoźnika.

W tym przypadku za wyrządzone szkody i niedostarczenie ładunku na czas odpowiada właśnie spedytor, ponieważ jego obowiązkiem jest staranne dobranie przewoźnika, który rzetelnie zrealizuje zlecenie.

Gdzie szukać przewoźnika i spedytora?

Zarówno przewoźnika, jak i spedytora szukać można na tzw. giełdach zleceń transportowych. Są tą platformy utworzone z myślą o całej branży TSL. Ułatwiają one nawiązanie współpracy pomiędzy dwoma podmiotami, umożliwiają łatwą komunikację, a co najważniejsze – usprawniają cały proces realizacji zamówienia.

Fundamenty udanej współpracy

Aby współpraca między spedytorem a przewoźnikiem była udana, obie strony muszą omówić wymagania, a następnie sporządzić z nich dokument, który będzie zabezpieczeniem dla wszystkich.

Największe szanse na udaną współpracę są wtedy, gdy zarówno spedytor, jak i przewoźnik posiadają duże doświadczenie a do tego darzą się szacunkiem i zaufaniem. Należy pamiętać, że taka współpraca wymaga ciągłego kontaktu.

Współpraca między spedytorem a przewoźnikiem zdarza się bardzo często w branży TSL. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia cały proces i skraca czas dostawy towaru w ustalone miejsce. Warunkiem jest odpowiedzialność obu stron oraz jasne określenie wymagań względem siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *